Póster ASEBIR 2019: Efectividad de las técnicas de selección espermática en pacientes con fragmentación del ADN espermático alterada

  • Fecha: Dexeus- Congreso de ASEBIR, Cáceres Octubre 2019
  • Revista: ASEBIR 2019
  • Autores: M. Ballester, S. García-Monclús, S. García, M. Boada, A. Vives, B. Coroleu, A. Veiga.
Dexeus Mujer – Barcelona